N: 42.931644, E: 25.751911
"Пътникът, който не наблюдава наоколо, е птица без криле." Мослих Един Саади