N: 42.639862, E: 23.432444
"Пътникът, който не наблюдава наоколо, е птица без криле." Мослих Един Саади