N: 42.947109, E: 25.429806
"Пътникът, който не наблюдава наоколо, е птица без криле." Мослих Един Саади