N: 42.947109, E: 25.429806
"Пътуването и смяната на местата влагат нов заряд в ума." Сенека