N: 43.204418, E: 23.493723
"Пътуването и смяната на местата влагат нов заряд в ума." Сенека