N: 42.004112, E: 24.278999
"Пътникът, който не наблюдава наоколо, е птица без криле." Мослих Един Саади