N: 42.155918, E: 23.382668
"Пътникът, който не наблюдава наоколо, е птица без криле." Мослих Един Саади