N: 42.155918, E: 23.382668
"Пътуването и смяната на местата влагат нов заряд в ума." Сенека