N: 42.189041, E: 27.836378
"Пътникът, който не наблюдава наоколо, е птица без криле." Мослих Един Саади