N: 42.332081, E: 27.731831
"Пътуването и смяната на местата влагат нов заряд в ума." Сенека