N: 42.240925, E: 27.768599
"Пътуването и смяната на местата влагат нов заряд в ума." Сенека