N: 42.240925, E: 27.768599
"Пътникът, който не наблюдава наоколо, е птица без криле." Мослих Един Саади