N: 43.696209, E: 28.565935
"Пътуването и смяната на местата влагат нов заряд в ума." Сенека