N: 43.143154, E: 27.939997
"Пътуването и смяната на местата влагат нов заряд в ума." Сенека