N: 42.034897, E: 28.003380
"Пътникът, който не наблюдава наоколо, е птица без криле." Мослих Един Саади