N: 43.209499, E: 27.940666
"Пътуването и смяната на местата влагат нов заряд в ума." Сенека