N: 42.023788, E: 28.009398
"Пътникът, който не наблюдава наоколо, е птица без криле." Мослих Един Саади