N: 42.127693, E: 27.907749
"Пътуването и смяната на местата влагат нов заряд в ума." Сенека