N: 43.371841, E: 28.087933
"Пътуването и смяната на местата влагат нов заряд в ума." Сенека