N: 43.230167, E: 28.014597
"Пътуването и смяната на местата влагат нов заряд в ума." Сенека