N: 42.864632, E: 27.899067
"Пътникът, който не наблюдава наоколо, е птица без криле." Мослих Един Саади