N: 43.236504, E: 28.015684
"Пътуването и смяната на местата влагат нов заряд в ума." Сенека