N: 42.243214, E: 23.267658
"Пътуването и смяната на местата влагат нов заряд в ума." Сенека