N: 43.132236, E: 24.714931
"Пътуването и смяната на местата влагат нов заряд в ума." Сенека