N: 42.785080, E: 24.588884
"Пътуването и смяната на местата влагат нов заряд в ума." Сенека