N: 42.180710, E: 23.396698
"Пътуването и смяната на местата влагат нов заряд в ума." Сенека