N: 42.706097, E: 26.347260
"Пътникът, който не наблюдава наоколо, е птица без криле." Мослих Един Саади