N: 42.194405, E: 27.838249
"Пътникът, който не наблюдава наоколо, е птица без криле." Мослих Един Саади