N: 42.133385, E: 23.340122
"Пътуването и смяната на местата влагат нов заряд в ума." Сенека