N: 41.530495, E: 23.426542
"Пътуването и смяната на местата влагат нов заряд в ума." Сенека