N: 41.394695, E: 23.028967
"Пътуването и смяната на местата влагат нов заряд в ума." Сенека