N: 41.394695, E: 23.028967
"Пътникът, който не наблюдава наоколо, е птица без криле." Мослих Един Саади