N: 41.758476, E: 23.538044
"Пътникът, който не наблюдава наоколо, е птица без криле." Мослих Един Саади