N: 41.758476, E: 23.538044
"Пътуването и смяната на местата влагат нов заряд в ума." Сенека