N: 43.494102, E: 28.579760
"Пътуването и смяната на местата влагат нов заряд в ума." Сенека