N: 42.067257, E: 27.972078
"Пътникът, който не наблюдава наоколо, е птица без криле." Мослих Един Саади