N: 42.831501, E: 22.632586
"Пътникът, който не наблюдава наоколо, е птица без криле." Мослих Един Саади