N: 42.573227, E: 25.370241
"Пътуването и смяната на местата влагат нов заряд в ума." Сенека