Свалете безплатно Kilometri.bg мобилно приложение за Android
N: 42.550388, E: 26.475389
"Пътникът, който не наблюдава наоколо, е птица без криле." Мослих Един Саади