N: 42.261768, E: 23.605984
"Пътуването и смяната на местата влагат нов заряд в ума." Сенека