N: 42.219711, E: 23.579332
"Пътуването и смяната на местата влагат нов заряд в ума." Сенека