N: 42.254524, E: 23.606243
"Пътникът, който не наблюдава наоколо, е птица без криле." Мослих Един Саади