N: 42.259956, E: 23.608366
"Пътуването и смяната на местата влагат нов заряд в ума." Сенека