N: 42.259136, E: 23.607594
"Пътуването и смяната на местата влагат нов заряд в ума." Сенека