N: 41.759624, E: 23.439550
"Пътникът, който не наблюдава наоколо, е птица без криле." Мослих Един Саади