N: 41.778336, E: 23.443377
"Пътуването и смяната на местата влагат нов заряд в ума." Сенека