N: 42.246643, E: 23.589668
"Пътуването и смяната на местата влагат нов заряд в ума." Сенека