N: 42.797421, E: 25.338432
"Пътникът, който не наблюдава наоколо, е птица без криле." Мослих Един Саади