N: 42.797421, E: 25.338432
"Пътуването и смяната на местата влагат нов заряд в ума." Сенека