N: 42.092529, E: 23.120922
"Пътникът, който не наблюдава наоколо, е птица без криле." Мослих Един Саади