N: 42.625839, E: 25.399176
"Пътникът, който не наблюдава наоколо, е птица без криле." Мослих Един Саади