N: 42.508640, E: 24.530251
"Пътуването и смяната на местата влагат нов заряд в ума." Сенека