N: 42.508640, E: 24.530251
"Пътникът, който не наблюдава наоколо, е птица без криле." Мослих Един Саади