N: 41.573811, E: 25.519676
"Пътникът, който не наблюдава наоколо, е птица без криле." Мослих Един Саади