N: 42.556355, E: 24.333492
"Пътуването и смяната на местата влагат нов заряд в ума." Сенека