N: 42.861229, E: 22.642447
"Пътуването – оставя те безмълвен, след това те превръща в разказвач." Ибн Батута