N: 42.861229, E: 22.642447
"Пътникът, който не наблюдава наоколо, е птица без криле." Мослих Един Саади