N: 42.696564, E: 23.331367
"Пътуването и смяната на местата влагат нов заряд в ума." Сенека